SEO perusteet: WordPress avainsanastrategia

10 Marraskuuta 2019

WorPress avainsanastrategia

Tarvitset ihmisiä jotka haluavat käydä sivustollasi. Saadaksesi heidät sivustolle täytyy tietää mitä he etsivät, mitä hakusanoja he käyttävät ja minkälainen sisältö sopii heidän tarkoitukseen parhaiten. Tarvitaan avainsanastrategia. Tässä artikkelissa tarkastellaan avainsanastrategiaa ja sitä miksi se kulkee käsi kädessä avainsanatutkimuksen kanssa.

Mikä on avainsanastrategia?

Usein puhutaan avainsanatutkimuksen tekemisestä ja sen tarjoamista hakutermeistä joita optimoinnissa käytetään. Yhtä tärkeä on avainsanastrategia, jonka perusteella käytetään avainsanatutkimuksessa aikaan saatuja avainsanoja nyt ja tulevaisuudessa. Kaikkia avainsanatutkimuksessa listattuja avainsanoja ei käytetä heti, siihen tarvitaan strategia.

Avainsanastrategia muodostuu tarkastelemalla itseä ja ympäristöä

Avainsanastrategia vaatii paljon tietoon perustuvia päätöksiä. Aloita strategia tutkimalla perusteellisesti itseäsi, tuotteita ja palveluitasi ja kilpailijoitasi.

Sinä itse ja yrityksesi

Erinomainen avainsanastrategia alkaa tarkastelemalla itseäsi ja yritystäsi. Mitä teet ja miksi? Mikä on tavoite? Mitä ainutlaatuista voit tarjota asiakkaille? Mitä haluat kertoa asiakkaille? Miksi kukaan haluaisi käydä sivustollasi?

Hyvä näkemys johtaa parempaan ymmärrykseen siitä mitä haluat saavuttaa. Ei kannata keskittyä vääriin asioihin.

Hakujen tarkastelu

Haun tarkoitus on johtaa asiakas sivustolle. Tiedätkö asiakkaan tarpeet? Etsivätkö he ainoastaan tietoa, vai ovatko he valmiita myös ostamaan? Onko tapoja ohjata asiakas haluttuun päämäärään esimerkiksi artikkelin sisällöllä?

Avainsanojen tarkastelu

Avainsanat ovat kaiken keskipisteessä. Avainsanatutkimus on antanut käsityksen hakutermeistä (avainsanoista) joita asiakkaat käyttävät löytääkseen etsimänsä. Seuraavaksi on luotava asiakaslähtöistä sisältöä sivustolle, joka sopii heidän aikomuksiinsa täydellisesti.

Kilpailu

Avainsanastrategiassa tarkastellaan myös kilpailijoita. Mitä he tekevät? Kuinka hyvin he sijoittuvat hakutuloksissa samoilla hakutermeillä? Millaista sisältöä kilpailijoiden sivuilla on? Voitko tehdä sen paremmin?

Hakukoneet

Käytä kilpailijoiden tarkastelussa Googlea. Hakujen tekeminen antaa hyvän kuvan kilpailijoiden strategiasta. Mitä hakutulokset kertovat? Onko näkyvissä paikallisia yritystietoja? Näkyykö mainoksia?

Hakukoneet muuttavat algoritmiään jatkuvasti ja hakutulokset muuttuvat sen mukana. Ajoittainen hakujen tekeminen auttaa pysymään kehityksessä mukana.

Tietojen tarkastelu

Tietojen analysoinnilla on suuri merkitys avainsanastrategian onnistumisessa. Google Analytics ja Google Search Console antavat korvaamattomia tietoja sivuston tehokkuudesta strategian eri vaiheissa.

Keskittyminen avainsanoihin

Analytiikan säännöllinen seuraaminen hakukoneoptimoinnin onnistumiselle on tärkeää. Strategia ei toimi ilman optimoitua sisältöä sen tarpeisiin ja tavoitteisiin. 

Edellä mainittujen vaiheiden ja avainsanatutkimuksen jälkeen kohdista toimenpiteet oikeisiin asioihin. 

  • Tee sivut tai artikkelit avainsanoille.
  • Luo erityyppistä sisältöä eri avainsanoille.
  • Videot?
  • Sosiaalinen media?

Kaikki tiet johtavat Roomaan, mutta jotkut tiet ovat vaikeakulkuisempia kuin toiset. Nopeimmin Roomaan pääsee moottoritietä, mutta siellä voi joutua liikenneruuhkaan, koska kaikki haluavat käyttää tätä reittiä. Joskus on parempi kulkea pieniä teitä pitkin.

Haetuimmilla avainsanoilla on suurimmat hakumäärät ja huipulla on ruuhkaa, siksi hakukonenäkyvyys on kovan työn takana. Vähemmän haetuilla avainsanoilla saatetaan saada todella hyvä sijoitus, mutta niillä on vähemmän yleisöä.

Päivitä avainsanastrategiaasi

Matkalla tapahtuu paljon ja avainsanastrategiassa se tulisi ottaa huomioon. Arvioi avainsanastrategiaasi säännöllisesti. Ovatko hakutermit muuttuneet tai onko uusi kilpailija kasvattamassa markkinaosuuttaan? Tutki ja pidä silmällä muuttuvia asioita ja tee muutoksia tarpeen mukaan. Ota huomioon myös avainsanojen päällekkäisyys sivustollasi.

Alkuperäinen lähdeartikkeli