Pitkän hännän avainsana ja hakutermi

18 Marraskuuta 2019

Pitkän hännän avainsana hakukoneoptimoinnissa

Pitkän hännän avainsanat kuuluvat hakukoneoptimointistrategiaan. Ne ovat avainsanalauseita, jotka ovat tarkempia ja pidempiä kuin tavanomaiset avainsanat. Pitkän hännän avainsanat saavat vähemmän hakuliikennettä, mutta niillä on yleensä korkeampi tulosarvo tarkkuutensa ansiosta. Niiden avulla saat vähitellen lisää liikennettä sivustolle ja löydät uusia motivoituneita asiakkaita.

Visio omasta yrityksestä, tuotteista ja sivustosta auttavat saamaan kaiken hyödyn irti pitkän hännän avainsanoista. Artikkelissa kerrotaan mitä ne ovat ja kuinka omien tuotteiden ymmärtäminen auttaa määrittämään avainsanastrategian, ja miksi siihen kannattaa panostaa.

Mitä ovat pitkän hännän avainsanat?

Pitkän hännän avainsanat ovat tarkempia ja eivät niin yleisiä kuin tavanomaiset avainsanat. Ne keskittyvät enemmän kapeampaan hakusektoriin. Hakumäärät ovat pienempiä, mutta ne ovat tarkemmin kohdennettuja tietylle asiakasryhmälle.

Sivuston pääaihe

Useimmilla sivustoilla ja blogeilla on pääaihe. Perheblogit keskittyvät lapsiin ja perhe-elämään, ruokablogit tarjoavat reseptejä ja ravintoon liittyviä tietoja. Blogimme kertoo hakukoneoptimoinnista ja se on myös nimetty SEO blogiksi. Kaikki artikkelimme kertovat WordPress hakukoneoptimoinnista ja siihen liittyvistä aiheista.

Blogin tai sivuston pääaihe on tärkein avainsana ja sillä halutaan tulla löydetyksi hakutuloksista hyvältä paikalta. Tällä sivustolla se on WordPress hakukoneoptimointi. 

Pitkän hännän avainsanojen käyttö

Yhtä avainsanaa voi käyttää vain yhdessä artikkelissa, vaikka useilla artikkeleilla olisikin sama aihe. Sen sijaan samanaiheiset artikkelit voidaan optimoida erilaisille pitkän hännän avainsanoille. Täysin samalle avainsanalle optimoidut artikkelit kilpailevat keskenään hakutuloksissa, joka johtaa yleensä huonompaan sijoitukseen kaikille.

Perusteellisen avainsanatutkimuksen tuloksena saadaan useita kymmeniä, jopa satoja aiheeseen liittyviä avainsanoja. Avainsanat eivät lopu kesken.

Pitkän hännän artikkeleiden linkitys

Linkitä pitkän hännän avainsanoilla optimoiduista artikkeleista tärkeimpiin samanaiheisiin artikkeleihin ja kulmakiviartikkeleihin. Linkitys kertoo Googlelle sivuston rakenteesta ja mikä artikkeli tästä aiheesta on kaikista tärkein. Artikkelien sisäisellä linkityksellä on suuri merkitys hakukonenäkyvyyteen.

Miksi keskittyä pitkän hännän avainsanoihin?

Pitkän hännän avainsanalla on helpompaa saavuttaa hyvä sijoitus hakutuloksissa kuin yleisimmillä hakutermeillä ja avainsanoilla. Tämä johtuu siitä, että harvat sivustot kilpailevat niiden kesken.

Mitä pidempi ja tarkempi hakutermi on, sen helpompaa siihen on sijoittaa haluttu avainsana. Pitkän hännän avainsana keskittyy kapeampaan haku- ja markkina-alueeseen. Keskittymällä kokonaiseen joukkoon pitkän hännän avainsanoja, liikenne sivustolla saattaa kasvaa merkittävästi.

Pitkän hännän avainsanoja käytetään vähemmän Google hauissa. Asiakkaat jotka käyttävät näitä hakusanoja, ostavat suuremmalla todennäköisyydellä hakutuloksista löytämänsä palvelun tai tuotteen.

Hakemalla lomamatkaa Lappiin hakusanalla [loma lappi], saadaan paljon vaihtoehtoja vuokrattavista mökeistä. Käytettäessä pitkän hännän hakutermiä [lomalle kuusamoon jouluna] saadaan hakutulokseksi sivustoja jotka kohdistuvat tiettyyn paikkaan ja ajankohtaan. “Lomalle Kuusamoon Jouluna” hakulause keskittyy kapeampaan hakusektoriin, mutta saa todennäköisesti hyvin klikkauksia niiltä asiakkailta jotka käyttävät tätä hakutermiä.

Sivuston tehtävä

Sivustolla myytävät tuotteet tuovat esiin laatua ja elämää helpottavia perusteluja. Sivuston omistajana täytyy olla tietoinen mitä sivuston tulisi tarjota asiakkailleen, ja mikä tekee tuotteista erityisiä. Tuotteen tai palvelun viimeistelty esitystapa vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen positiivisesti. Mikä tekee sivustostasi ainutlaatuisen ja minkälaiselle asiakaskunnalle se on suunnattu?

Sivuston tehtävällä on hyvin tärkeä rooli hakukoneoptimoinnissa.

Kilpailukyvyn arviointi

Erittäin kilpailluilla markkina-alueilla on hyvin vaikea saada hyvää hakutulossijoitusta haetuimmilla hakusanoilla. Useimmiten suuret yritykset hallitsevat hakutuloksia suurilla markkinointibudjeteillaan. Haetuimmilla hakusanoilla ei kyetä kilpailemaan suurten yritysten kanssa pienellä budjetilla.

Määrittele mikä erottaa tuotteesi ja sivustosi sinun eduksesi markkina-alueella? Löydä oma markkinarako ja keskity pitkän hännän avainsanoihin. Nämä yhdessä edistävät hyvää sijoitusta hakutuloksissa ja houkuttelevat uusia ostavia asiakkaita sivustolle.

Sivuston tehtävä ja avainsanat

Pitkän hännän avainsanojen valinnassa tuotteiden, sivuston ja kirjoitetun sisällön tulisi olla keskeisessä roolissa. Hakutermin täytyy olla aiheeltaan samankaltainen myytävän tuotteen tai palvelun kanssa. 

Käytä sivuston tehtävää kuvaavia avainsanoja hakukoneoptimointistrategiassasi. Kuvaavien avainsanojen tulisi ilmetä pitkän hännän avainsanoissa joilla halutaan hyvä sijoitus hakutuloksissa.

Asiakkaat jotka saapuvat sivustolle pitkän hännän avainsanoilla, on matalampi kynnys ostaa tuotteita ja vierailla sivustolla uudelleen.

Artikkelien sisältö

Avainsanatutkimus kertoo millä hakutermeillä halutaan hyvä sijoitus hakutuloksissa. Seuraavaksi on luotava sisältöä avainsanojen ympärille. Laadukkaan sisällön luominen ja artikkelien kirjoittaminen on yksi hakukoneoptimoinnin peruspilareista.

 

Opas artikkelien kirjoittamiseen: Artikkelien hakukoneoptimointi: Perusteellinen opas

Opas avainsanatutkimukseen: Avainsanatutkimus hakukoneoptimoinnissa: Perusteellinen opas

Alkuperäinen lähdeartikkeli