Avainsanojen valinta: Etsi ja korjaa päällekkäisyydet

10 Tammikuuta 2020

Avainsanojen valinta

Sivuston kasvaessa artikkeleita on yhä enemmän. Usein osa näistä artikkeleista kertoo samasta aiheesta. Vaikka artikkelit on luokiteltu hyvin, sisältö saattaa kilpailla itsensä kanssa, silloin kärsitään avainsanojen kannibalisoinnista. Samanaikaisesti jotkut artikkeleista saattavat olla sisällöltään vanhentuneita. Tämän estämiseksi avainsanojen päällekkäisyyksien etsiminen ja korjaaminen tulisi olla osa jatkuvaa hakukoneoptimointia.

Mitä on avainsanojen päällekkäisyys?

Avainsanan päällekkäisyys tai sisällön päällekkäisyys syntyy kun sivustolla on useita artikkeleita, joissa on sama avainsana samankaltaisessa sisällössä. Ongelma koskee lähinnä kasvavia sivustoja. Mitä enemmän sivustolla on sisältöä, sitä suurempi mahdollisuus on luoda erittäin samankaltaisia sivuja ja artikkeleita. Tämän seurauksena hakukoneet sijoittavat yleensä kaikki kyseistä aihetta koskevat artikkelit huonommalle sijalle.

Kuinka tunnistaa ja korjata sisällön päällekkäisyys

Useissa tapauksissa avainsanan päällekkäisyyden korjaaminen tarkoittaa sisällön poistamista tai yhdistämistä toisiin artikkeleihin. Artikkelissa kerrotaan kuinka se voidaan toteuttaa.

Vaihe 1: Tarkista sivuston sisältö

Googlen site: haulla voidaan etsiä sivustolla olevia päällekkäisyyksiä. Yksinkertaisella haulla; site:wordpress-hakukoneoptimointi.fi “pitkän hännän avainsana” Google näyttää kaikki sivuston sivut ja artikkelit kyseisestä aiheesta.

Hakujen tekeminen sivustolla on erittäin hyödyllistä etsittäessä avainsanojen ja sisällön päällekkäisyyksiä. Hakutulosten perusteella korjaustoimenpiteet voidaan keskittää todellisiin ongelmakohtiin.

Vaihe 2: Analysoi sivuston hakumääriä

Google Search Consolen Kehitys -osio kertoo hakusanan hakuominaisuuksista ja määristä.

Google Search Console kysely hakusanalle

+ UUSI -> Kysely… Kirjoita hakusana alla olevaan kyselyikkunaan:

Google Search Console vastaa kaikkiin kyselyihin, jotka sisältävät sanat: pitkän, hännän ja avainsana. Hakutulos kertoo kaksi erittäin tärkeää asiaa:

  1. Luettelo avainsanoista, joilla sivusto on näytetty hakutuloksissa sekä niiden klikkaukset.
  2. Luettelo sivuista, jotka vastaanottivat liikennettä hakusanalla ja kuinka paljon ne saivat klikkauksia.

 

Vastaavan kyselyn voi toteuttaa myös Sivusuodatinta käyttämällä. Suodattimen avulla voidaan suorittaa hakuja halutulla URL-osoitteella. Kysely näyttää millä hakusanoilla kyseiselle sivulle on saavuttu sekä hakusanan näyttökerrat hakutuloksissa.

Suodattimia käyttämällä päällekkäisten avainsanojen ja sisällön etsintä on helpompaa, ja korjaustoimenpiteet kohdistuvat oikeisiin artikkeleihin.

Vaihe 3: Artikkelien poistaminen

Poistettaessa päällekkäisiä artikkeleita ne on edelleenohjattava vastaavanaiheiseen artikkeliin. Poistettavat huonosti sijoittuvat artikkelit ohjataan samanaiheiseen laajempaan artikkeliin, jolla on parempi hakukonenäkyvyys tai jolle halutaan parempi sijoitus hakutuloksissa.

Sisällöltään samankaltaiset artikkelit voidaan yhdistää osittain tai jopa kokonaan. Artikkelin teksti muokataan uudelleen aiheeseen ja avainsanaan sopivaksi. Tarvittaessa on syytä tehdä avainsanatutkimus.

Osalla artikkeleista saattaa olla hyvä hakukonenäkyvyys pitkän hännän avainsanoilla ja niiden poistamista on syytä välttää. Tällaisen artikkelin poistaminen tai yhdistäminen toiseen artikkeliin saattaa vaikuttaa sivuston kävijämäärään negatiivisesti kyseisellä avainsanalla. Näihin artikkeleihin kannattaa jopa ohjata poistettuja artikkeleita.

Vaihe 4: Artikkelien edelleenohjaus

Poistettavien tai yhdistettävien artikkeleiden luettelointi selkeyttää korjaustoimenpiteitä.

Artikkeleille jotka on poistettu täytyy tehdä 301 -edelleenohjaus toiseen samanaiheiseen artikkeliin. Edelleenohjaus voidaan toteuttaa esimerkiksi lisäosaa käyttämällä. Ohjauksella vältetään kiusalliset 404 -sivua ei löydy näkymät. 

Yhdistämällä samanaiheisia artikkeleita saatetaan saavuttaa hyvä näkyvyys hakutuloksissa ja estää kilpailutilanne omien artikkeleiden kesken.

Avainsanojen päällekkäisyyksien korjaaminen vaatii työtä

Avainsanojen päällekkäisyyksien etsiminen ja korjaaminen vaatii paljon työtä. Prosessi kannattaa käydä läpi useita kertoja vuodessa, jos sivustolle lisätään usein artikkeleita. Mikäli sivustoa päivitetään harvakseltaan, päällekkäisyyksien etsiminen kannattaa suorittaa suhteutettuna sivuston päivitystaajuuteen. Tehtävän kuvaus:

  1. Tarkista sivuston sisältö ja mahdolliset päällekkäisyydet (Google site: haut ja Google Search Console).
  2. Analysoi sivuston tärkein sisältö ja tärkeimmät avainsanat.
  3. Päätä mikä sisältö säilytetään ja mitkä artikkelit poistetaan tai yhdistetään toiseen artikkeliin.

Suorita toimenpide vähintään kerran vuodessa jokaiselle tärkeälle avainsanalle, jolla haluat sivuston sijoittuvan hyvin hakutuloksissa.