Artikkelien hakukoneoptimointi: Perusteellinen opas

11 Lokakuuta 2019

Artikkelien hakukoneoptimointi

Artikkelien hakukoneoptimointi on avaintekijä, sekä suuri haaste jokaisessa hakukoneoptimointistrategiassa. Hakukoneiden etsiessä tietoa internetistä, sivustosi sisältö pitäisi vastata niiden jatkuvasti muuttuvia algoritmejä. Tämän lisäksi sinun tulisi kirjoittaa selkeästi ja ymmärrettävästi asiakkaillesi.

Sisällysluettelo

Opas auttaa kirjoittamaan selkeästi luettavia ja hakukoneystävällisiä artikkeleita. Kerromme myös näkemyksistä kansainvälisten sivustojen sisällön kirjoittamisesta ja niihin liittyvistä haasteista.

Kokonaisvaltainen sivuston optimointi

Harjoitamme niin kutsuttua kokonaisvaltaista hakukoneoptimointia. Tämä tarkoittaa että päätavoitteemme on rakentaa ja ylläpitää parasta mahdollista sivustoa. Hyvä sijoitus tulee automaattisesti, jos sivustomme sisältö on korkealaatuista.

Google haluaa palvella asiakkaitaan hyvin. Sen tehtävänä on indeksoida kaikki maailman tieto, ja tuoda se mahdollisimman kohdennetusti hakutuloksiin. Tämän lisäksi Google tietysti haluaa ansaita rahaa, mutta jos he haluavat tuoda koko maailman tiedot saataville, heidän täytyy näyttää hyviä hakutuloksia – muuten ihmiset lopettavat Googlen käytön

Google haluaa näyttää parhaat hakutulokset sinun hakusanallasi. Jos sivustosi on paras, se nostetaan korkealle hakutuloksissa.

Kaikenkattava hakukoneoptimointi

Kaikenkattava hakukoneoptimointi on monitahoinen markkinointistrategia, jonka tavoitteena on luoda paras sivusto tietylle markkina-alueelle. Tätä varten sivuston teknisen suunnittelun tulisi olla erinomainen ja käyttäjäkokemuksen virheetöntä. Tärkeintä kuitenkin on, että sivuston sisältö on kirjoitettu hyvin ja kohdennettu sille yleisölle, jota sivusto palvelee.

Kirjoita laadukasta sisältöä

Sivuston tekstin täytyy olla mielenkiintoista ja helppolukuista. Artikkelien hakukoneoptimointi prosessina on hyvin samankaltainen, kuin minkä muunkin julkaisun kirjoittaminen. Se on kovaa työtä, ja auttamatta joillakin meistä on enemmän kirjoitustaitoja kuin toisilla. Valitettavasti me kaikki emme voi olla Ilkka Remeksiä, mutta pienellä opiskelulla kenen tahansa pitäisi pystyä kirjoittamaan parempaa ja hakukoneystävällisempää sisältöä.

Aloita aina avainsanatutkimuksella

Mistä aiot kirjoittaa? Mikä on aihe? Kirjoittamassasi artikkelissa täytyy olla jokin aihe ja siihen liittyvä avainsana. Jos kirjoitat ruuista, avainsana voisi olla “makaronilaatikko”. Käytä artikkelissasi avainsanaa, jolle haluat sijoituksen hakutuloksissa.

Avainsanatutkimuksella teet luettelon avainsanoista, joille haluat sijoituksen hakutuloksissa.

Avainsanatutkimus koostuu seuraavista kolmesta vaiheesta:

1. Mitä teet?

Mikä on yrityksesi päätavoite ja mikä tekee siitä ainutlaatuisen? 

Suunnitellessasi artikkelin sisältöä, ajattele millä hakusanoilla yrityksesi tuotteita tai palveluita voitaisiin etsiä? Miksi eroat muista vastaavista yrityksistä ja mitkä ovat vahvuuksiasi? Mikä on artikkelillesi sopiva aihe?

Lisätietoja tehtävänkuvauksen luomisesta sivustollesi löytyy tätä koskevasta artikkelista.

2. Tee luettelo sopivista avainsanoista

Kun olet päättänyt artikkelin aiheen, laadi luettelo kaikista hakutermeistä (avainsanoista), joilla haluat artikkelisi löytyvän hakutuloksista. Muodosta hakutermejä jotka sopivat markkina-alueeseesi ja tuotteisiin joita tarjoat asiakkaille. Hakutermit ovat siis hakusanoja, joilla haluat tulla löydetyksi hakutuloksissa. 

Hyvien avainsanojen saamiseksi on ajateltava kuten asiakas. Kuinka he todennäköisimmin löytävät yrityksesi? Mitä he etsivät Googlesta? 

Avainsanatutkimuksen valmistuttua, sinulla on luettelo kaikista tärkeimmistä hakutermeistä joita asiakkaasi saattavat käyttää. Ota huomioon myös näiden hakutermien yhdistelmät ja mahdolliset muunnelmat.

Työkalut avainsanatutkimukseen

Työkalut tekevät avainsanatutkimuksesta helpompaa. Avainsanatutkimus hakukoneoptimoinnissa: Perusteellinen opas antaa lisätietoa tutkimukseen liittyvistä työkaluista. Useat sivuston ylläpitäjät käyttävät vain tiettyä työkalua, kun taas jotkut mieltävät useamman työkalun käytön monipuolisemmaksi vaihtoehdoksi.

Avainsanojen yleiskatsaus

Artikkelien hakukoneoptimointi edellyttää selkeää yleiskuvaa käytettävistä avainsanoista.  Voit esimerkiksi luoda taulukon avainsanoistasi yhteenvetoa varten. Listaa myös avainsanojen yhdistelmiä ja järjestele avainsanat tärkeysjärjestykseen. Mitkä avainsanat ovat erityisen tärkeitä, ja mitkä vähemmän tärkeitä hyvälle sijoitukselle.

Kun taulukoidaan tärkeimpiä avainsanoja on otettava huomioon kuinka todennäköistä on, että artikkeli sijoittuu hyvin kyseisellä avainsanalle. Keskittyminen vähemmän suosittuihin ja vähemmän kilpailukykyisiin avainsanoihin voi olla hyvä strategia.

3. Laskeutumissivujen (landing page) luominen

Avainsanatutkimuksen viimeinen vaihe on luoda loistavia sivuja ja artikkeleita avainsanoille, joilla halutaan hyvä sijoitus hakutuloksissa. Laskeutumissivu on sivu tai artikkeli joka on optimoitu tuomaan kävijöitä sivustolle tietyn avainsanan kautta. Tämä voi olla sivuston ydinsivu tai blogiteksti, joka on optimoitu kyseistä avainsanaa varten. 

  • Mahdollista navigointi blogiin jokaiselta laskeutumissivulta. 
  • Jokaiselle tärkeälle avainsanalle jonka listasit, täytyy olla oma laskeutumissivu.

 

Avainsanatutkimus antaa hyvän käsityksen siitä, mistä kannattaa kirjoittaa. Seuraavaksi on luotava avainsanan ympärille sisältöä. Avainsanan ympärille tarvitaan aiheeseen liittyvä tarina. 

Artikkelin kirjoittamisen kolme vaihetta

Kun olet päättänyt aiheen josta haluat kirjoittaa, siitä alkaa todellinen artikkelin hakukoneoptimointi. Kirjoitusprosessi koostuu kolmesta eri vaiheesta: valmistelu, kirjoittaminen ja korjaaminen.

Artikkelin kirjoittamisen kolme vaihetta

Vaihe 1: Tekstin valmistelu

Artikkelin hakukoneoptimoinnissa ensimmäinen vaihe on suunnittelu. Ennen kuin asetat sormet näppäimistölle, mieti mitä aiot kirjoittaa. Aihe on mielessä, mutta ennen kirjoittamista tulisi olla täsmälliset vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on artikkelisi tarkoitus? Miksi kirjoitat? Mitä haluat sillä saavuttaa?
  • Mikä on artikkelisi pääviesti? Mikä on asiakkaan avainkysymys, johon haluat vastata?
  • Keitä ovat asiakkaasi?
  • Mitä tietoja artikkelin kirjoittamiseen tarvitset?
  • Missä järjestyksessä kirjoitat artikkeliasi? Mikä on artikkelisi rakenne?

Tekstin rakenne

Tärkeä osatekijä artikkelin suunnittelussa on sen rakenteen määrittäminen. Tekstin rakenne on tärkeää myös hakukoneoptimoinnissa. Jos sisällöllä on selkeä rakenne ja tyyli,  on paremmat mahdollisuudet sijoittua hyvin Googlen hakutuloksissa.

Mieti artikkelin rakennetta ennen aloittamista. Rakenne on tekstin runko ja se auttaa lukijaa ymmärtämään artikkelin pääkohdat.

Selkeästi rakennetut artikkelit ja sivut parantavat sijoitusta hakutuloksissa. Silloin on myös paremmat mahdollisuudet saada asiakkaat ostamaan tuotteita, tai saada heidät palaamaan sivustolle uudelleen. Yritä saada asiakas ymmärtämään artikkeli haluamallasi tavalla. 

Vaihe 2: Tekstin kirjoittaminen

Aloita hakukoneoptimoitu kirjoitusprosessi. Tämä vie noin 20% kokonaisajasta, jonka vietät artikkelin parissa.

Kirjoita!

Tärkeää artikkelin hakukoneoptimoissa on sen kirjoittaminen. Toisilla on vaikeuksia ensimmäisen lauseen, tai ensimmäisen kappaleen laatimisessa. Tässä vaiheessa voit ohittaa ensimmäisen kappaleen kirjoittamisen kokonaan. Kirjoita vain pari sanaa, jotka viittaavat ensimmäisen kappaleen sisältöön ja aloita toisen kappaleen kirjoittaminen. Alun ja lopun kirjoittaminen on usein helpompaa, kun olet kirjoittanut ensin artikkelin pääosan.

Jos lause ei ole kieliopillisesti oikein tai kuulostaa väärältä, jatka silti kirjoittamista. Voit kirjoittaa nämä asiat uudelleen tekstin korjausvaiheessa. Kirjoittamisvaiheessa on tärkeää pysyä kirjoitusvireessä.

Kirjoita selkeitä kappaleita

Käytä apuna valmisteluvaiheessa tekemääsi luonnosta rakenteesta, ja kirjoita kappaleet suunnitelman mukaan. Kirjoita selkeitä kappaleita. Aloita jokainen kappale tärkeimmällä lauseella, tarkenna sitä myöhemmin. Näin kappaleen merkittävin asia selviää heti lukijalle.

Tekstin helppo luettavuus

Lukeminen näytöltä on haastavaa. Mikäli haluat lukijoiden lukevan koko artikkelin, sen on oltava mahdollisimman helppolukuinen. Jos artikkelia on mukava ja helppo lukea, saat enemmän palaavia kävijöitä sivustolle ja se nostaa myös klikkausprosenttia.

Kirjoittamisen tyyli

Toiset ovat synnynnäisiä kirjoittajia, eivätkä tarvitse neuvoja artikkelien kirjoittamiseen. He pystyvät kirjoittamaan houkuttelevan, hauskan ja selkeän artikkelin muutamassa minuutissa. Toisilta puuttuu tämä taito. Vaikka houkuttelevan tekstin kirjoittaminen olisikin kyvyistä kiinni, harjoittelu auttaa varmasti.

Jos haluat kehittää kirjoitustyyliäsi, voit kehittää sitä lukemalla paljon. Lukemalla kirjoja, blogeja, lehtiä tai mitä tahansa mikä innostaa kirjoittamaan omia mahtavia artikkeleita. Lukeminen opettaa kuinka muut kirjoittajat muodostavat lauseensa ja rakentavat kappaleitaan. Se opettaa myös huumorin käyttämistä ja tekstin kanssa leikittelyä. Lisäksi lukemisen avulla voit kehittää omia ajatuksiasi siitä, mitkä asiat tekevät artikkelista mielenkiintoisen luettavan.

Muista pitää taukoja!

Artikkelien hakukoneoptimointi on keskittymistä vaativa prosessi. Jos kirjoitat pitkään huomaat että keskittyminen vaikeutuu. Kaikki ovat kuitenkin erilaisia ja keskittymiskyky on myös jokaisella erilainen. Jos huomaat että ajatuksesi vaeltelevat, on aika pitää tauko. Jopa muutaman minuutin pituinen tauko voi olla riittävä palataksesi kirjoittamisen pariin keskittyneenä.

Vaihe 3: Kirjoitetun tekstin muokkaaminen

Kun teksti on kirjoitettu, se on ensimmäinen luonnos artikkelista. Viimeisessä vaiheessa siirrytään artikkelin korjaukseen ja viimeistellään kirjoitettua sisältöä. Tämä vaihe vie noin 40% artikkelin parissa kulutetusta ajasta.

Tarkastele artikkelia kriittisesti ja karsi kaikki turha pois. Älä epäröi tehdä suuriakaan muutoksia tekstiin. Lue artikkeli, lue, ja lue vielä uudelleen. Korjaa kaikki vaikeasti ymmärrettävät lauseet, epäselvät sanamuodot ja sekava kappalerakenne.

Alla on viisi vaihetta, joiden avulla voit korjata artikkelia.

Vaihe 1: Lue hitaasti (ja ääneen)

Lue artikkeli hitaasti (ääneen lukeminen voi auttaa). Jokaisen lauseen on oltava kieliopillisesti oikein ja oikeinkirjoituksen on oltava virheetöntä. Ole kriittinen omaan työhösi.

Vaihe 2: Artikkelin lauseet

Tarkista että jokainen lause on oikein. Keskity sanojen oikeinkirjoittamiseen ja muokkaa tarvittaessa sanamuotoja. Lauseiden täytyy olla kieliopillisesti oikein, sujuvasti luettavia ja ne eivät saa olla liian pitkiä.

Vaihe 3: Keskity kappaleisiin

Jos kaikki kappaleen virkkeet ovat järkeviä, tutki kappaleen rakennetta keskittymällä ensimmäiseen virkkeeseen. Sisältyykö ensimmäiseen virkkeeseen se ydinlause, josta halusit kertoa? Ovatko kappaleen sisällä olevat lauseet loogisessa järjestyksessä? Käytätkö riittävästi siirtymäsanoja tehdäksesi lauseiden välisen yhteyden selväksi?

Vaihe 4: Artikkelin otsikointi

Onko kappaleiden välinen rakenne selkeä? Esitetäänkö artikkelin otsikot loogisessa järjestyksessä?

Tarkista otsikot ja alaotsikot, tee tarvittavia muutoksia. Esitä artikkelin avainsana joissain näissä otsikoissa ja alaotsikoissa. Hyvä otsikointi auttaa lukijoita ymmärtämään tekstin sisältöä ja artikkelin rakennetta paremmin.

Vaihe 5: Pyydä palautetta

Palautteen saaminen artikkelin optimoinnissa on tärkeää. Tekemiesi korjauksien jälkeen kysy palautetta artikkelista. Palaute antaa jonkun muun kuin kirjoittajan näkökulman, ja se johtaa lähes aina huomattaviin parannuksiin.

Anna asiakkaan lukea artikkeli, se selvittää sisältääkö artikkeli oikeanlaista tietoa asiakkaan näkökulmasta katsottuna. Jos on mahdollista luetuttaa artikkeli ammattikirjoittajalla tai kieliopin osaajalla, palaute auttaa parantamaan artikkelia entisestään.

Artikkelin hakukoneoptimointi kansainväliselle sivustolle

Hyvin kirjoittaminen on vaikeaa, hyvin kirjoittaminen vieraalla kielellä on vielä vaikeampaa. Jos omistat sivuston jossa on käytettävissä useita eri kieliä, tiedät tämän pitävän paikkansa. Tekstin kääntäminen voi olla todella hankalaa, ja artikkelin sisältö saattaa muuttua käännettynä eri kielelle.

Uuden artikkelin luominen monikieliselle sivustolle ei ole helppoa. Käännösten hankkiminen on todennäköisesti helpoin tapa, mutta se on samalla myös vaikein. Kertooko käännöksesi juuri samaa viestiä asiakkaille kuin kotimainen teksti? Sitä on vaikea arvioida, jos se ei ole äidinkielesi. Tarkistuksissa kannattaakin käyttää kyseisen äidinkielen omaavaa henkilöä.

Uuden sisällön tuottaminen kyseisen maan osaajien toimesta on turvallisin valinta, ja tuloksena on todennäköisesti korkea laatu. Se on kuitenkin aikaa vievää, etkä saa hyödynnettyä jo olemassa olevaa sisältöä.

Vaihtoehtoisesti voit aloittaa käännöstyön jo olemassa oleville artikkeleille ja muokata niitä niin, että ne sopivat kyseisen maan kohderyhmälle.

Artikkelin hakukoneoptimointi on prosessi

Artikkelin hakukoneoptimoinnista saadaan parhaita tuloksia kun seurataan ennalta määriteltyä prosessia ja tuotetaan mahdollisimman laadukasta tekstiä. Vaikka kaikki eivät ole luonnostaan kirjoittajia, jokainen meistä voi tulla paremmaksi kirjoittajaksi. Kokemus tuo varmuutta tässäkin asiassa.

Alkuperäinen lähdeartikkeli